Nalatenschappen

Wenst u de vzw villa Max mee op te nemen in uw testament of een vast bedrag te schenken wanneer u er niet meer zal zijn….ook dit kan en is zelfs soms interessant voor uw nabestaande om een vzw hierin te betrekken.

Neem contact op met uw notaris om het duo-legaat te bespreken.

Wij maken er dankbaar gebruik van en zorgen ervoor dat uw gift optimaal besteed wordt aan onze gasten en uw erfgenamen betalen minder erfbelasting