Met de hulp van sponsors, donatoren en sympathisanten is het onze missie kinderen  tussen de 4 en 12 jaar die geconfronteerd worden met een levensbedreigende of  ongeneeslijke ziekte samen met hun gezin een ontspannende, kostenloze,  onvergetelijke vakantie in het vakantiehuis Villa Max aan te bieden die beantwoordt aan de verbeelding van deze kinderen, ver weg van ziekenhuizen en behandelingen,  en dit zonder binding met politiek, geloofsovertuiging of ideologie
Missie Welkom Missie Concept Voor wie Sponsoring / giften Contact Missie